Sürdürülebilirlik

Tekstil endüstrisi, çevresel etkileri ve insan haklarına yönelik sorumlulukları nedeniyle sık sık eleştirilir. Ancak, Panayır Tekstil, sürdürülebilirlik hedeflerini benimseyerek bu eleştirilerin ötesine geçmektedir. Buna ek olarak, üretim sürecinde su, enerji ve diğer doğal kaynakları daha verimli kullanmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Çalışanlarımızın haklarını, güvenliğini ve refahını korumak için de etik ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Bu yükümlülüklerimiz, ürünlerimizi üretirken, tedarik zincirimizde ve işimizin diğer tüm yönlerinde önceliklerimizi belirlemektedir.